Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Wij verwerken persoonsgegevens omdat het van vitaal belang is voor onze bedrijfsvoering. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens, zowel technisch als organisatorisch. We hebben inzicht in alle verwerkingen. U heeft het recht verstrekte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en over te dragen. We kunnen u informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Vragen? Mail naar info@golfoverdegrens.com

golfarrangementen op maat